Opłaty

Uwaga Rodzice !

 

Odpłatność za żywienie w przedszkolu za miesiąc

kwiecień 2023 rok

należy przelać na odpowiednie konto do

10 kwietnia 2023 roku.

 

Odcinki z kwotą do opłaty są

od 3.04.2023 r.

 w „panelu rodzica” w STOPERKU,

wysłane zostały też e-mailem.

 

Dziękujemy za terminowe wpłaty.