Rozkład dnia

Powitanie dnia w przedszkolu

06.30 - 08.15

 Własna aktywność dzieci

 • Schodzenie się dzieci,
 • rozmowy indywidualne z rodzicami,
 • praca indywidualna z dziećmi,
 • udział dzieci w przygotowaniach do zajęć,
 • zachęcanie do zabaw z inicjatywy nauczyciela,
 • swobodne zabawy dowolne w dowolnie dobranych grupach,
 • zabawa ruchowa (dzieci młodsze), ćwiczenia poranne (grupy starsze).

08.15 - 08.30

 Przygotowanie do śniadania
   • zabiegi higieniczne, czynności porządkowe.

08.30 - 09.00

 Śniadanie

09.00 - 10.00

 Zajęcia dydaktyczne realizowane wg wybranego programu  wychowania   przedszkolnego

10.00 - 11.15

 Spacery, wycieczki oraz pobyt w ogrodzie przedszkolnym

 • zabawy organizowane i swobodne, 
 • gry sportowe oraz  ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, 
 • obserwacje przyrodnicze,
 • prace w ogrodzie.

11.15 - 11.30

 Przygotowanie do obiadu
    • czynności porządkowe - higieniczne

11.30 -12.00

 Obiad

Poobiedni relaks w przedszkolu

12.00 - 14.00

 Dzieci młodsze

 • odpoczynek poobiedni

Dzieci starsze

 • zabawa dowolna,
 • gry i zabawy dydaktyczne utrwalające materiał programowy,
 • zabawy przy muzyce,
 • praca stymulacyjna i wyrównawcza.

14.00 - 14.15

 Przygotowanie do podwieczorku
    • zabiegi higieniczne, czynności porządkowe.

 Podwieczorek

14.15 - 17.00

 Kontynuacja działalności edukacyjnej,
    • zabawy ruchowe,
    • zabawy i gry dydaktyczne,
    • ćwiczenia gramatyczne, słownikowe,
    • praca wyrównawcza, indywidualna,
    • zabawy dowolne według zainteresowań,
    • zajęcia w małych zespołach,
    • omówienie z dziećmi wydarzeń dnia.

Pożegnanie dnia w przedszkolu

 

    Nad pobytem dziecka w przedszkolu czuwa: https://stoperek.pl/