Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

Ważne numery telefonów 

Zachęcamy do z skorzystania z telefonów zaufania oraz infolinii wsparcia dzieci i młodzieży oraz dorosłych, jeśli potrzebujecie pomocy.  

Kto może skorzystać?  

Dzieci i młodzież w kryzysie psychicznym, które mają problemy w domu, w szkole, w tym w relacjach rówieśniczych, przy zapewnieniu anonimowości i pełnej dyskrecji, mogą skontaktować się ze specjalistami i otrzymać fachowe wsparcie w najtrudniejszych sytuacjach. 

W ramach działań telefonów/infolinii specjaliści świadczą również wsparcie osobom dorosłym, opiekunom i nauczycielom, którzy mają problemy z dorastającymi dziećmi. 

Załączone telefony gwarantują szybki dostęp do informacji i wsparcia, jak również podejmowanie interwencji w sprawach ważnych z punktu widzenia zdrowia psychicznego i bezpieczeństwa dzieci oraz młodzieży. 

Jeśli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że mozesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

tel. 800 70 2222 całodobowy - Centrum Wsparcia osób dorosłych w kryzysie psychicznym

tel. 800 12 12 12 całodobowy - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

tel. 116 111 całodobowy - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

tel. 116 123 całodobowy - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

tel. 112 - numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia

Inne numery telefonów pomocowych znajdziesz na stronach:

www.zapobiegajmysamobojstwom.pl

www.zwjr.pl/bezplatne-numery-pomocowe

www.pokonackryzys.pl

 

SPECJALIŚCI W NASZYM PRZEDSZKOLU:

LOGOPEDA

Godziny pracy (wymiennie)

I tydzień

II tydzień

poniedziałek     9.30 – 11.30

poniedziałek     11.30 – 13.30

środa                8.30 – 11.30

wtorek              11.30 – 13.30

czwartek          8.30 – 11.30

środa                 11.30 – 13.30

 

czwartek           11.30 – 13.30

 

LOGOPEDA

wtorek          8.00 – 12.00

 

PEDAGOG

godziny pracy 

          Wtorek 

 12.00 – 16.00

 

PEDAGOG SPECJALNY

godziny pracy (wymiennie)

I tydzień

II tydzień

Środa             7.30 – 11.30

Środa              11.30 – 15.30

Czwartek       7.00 – 11.30

Czwartek        11.30 – 16.00

PSYCHOLOG

godziny  pracy: poniedziałek  8-12.30,  czwartek 12-16

 

Do rodziców poszukujących porady na temat pomocy psychologiczno - pedagogicznej

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczną należy organizować wobec dzieci:

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna opiera się na zaspakajaniu indywidualnych potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci uwzględniając przy tym ich możliwości psychofizyczne.

Dziecko wspierane jest na różnych obszarach rozwoju:

W przedszkolu tworzone są optymalne warunki do realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz wspierającej rozwój dziecka. Rozpoznawane są możliwości psychofizyczne oraz potrzeby rozwojowe a także sytuacje społeczne. Narzędziem pomocniczym staje się

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna może odbywać się w dwojaki sposób: indywidualny lub grupowy. Wnioskodawcą o potrzebie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej może być

Rodzicu, możesz skorzystać z pomocy następujących placówek, organizacji by wesprzeć dziecko:

Nie czekaj – wspieraj już we wczesnym etapie życia dziecka!

Więcej informacji: Informator o placówkach i organizacjach wpierających dziecko, rodzinę i szkołę – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 w Białymstoku.

Opracowała: mgr Sylwia Morzy