Kadra

1. Joanna Bożena Morzy - dyrektor przedszkola, nauczyciel dyplomowany, magister pedagogiki przedszkolnej, specjalista zarządzania oświatą.

2. Marzanna Werner - zastępca dyrektora, nauczyciel dyplomowany; magister pedagogiki przedszkolnej.

3. Aneta Grądzka-Rudziak - nauczyciel dyplomowany; magister filologii polskiej, specjalista edukacji elementarnej oraz zarządzania oświatą; trener kreatywności.

4.Kamila Miezianko - nauczyciel kontraktowy, magister pedagogiki przedszkolnej.

5. Joanna Świrydowicz - nauczyciel kontraktowy, magister pedagogiki wczesnoszkolnej z wychowaniem  przedszkolnym; specjalista w zakresie logopedii.

6. Katarzyna Wasilewska - nauczyciel mianowany; magister wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, nauczyciel języka angielskiego,  specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i pracy z rodziną. Terapeuta ręki I i II stopnia. Certyfikowana edukatorka froeblowska.

7. Sylwia Morzy - nauczyciel mianowany; magister pedagogiki przedszkolnej z nauczaniem języka angielskiego - certyfikat Telc English B2, specjalista w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

8. Joanna Kosińska - nauczyciel mianowany; magister polityki społecznej, specjalista w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz pedagogiki elementarnej.Terapeuta ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia. 

9. Beata Cukrowska - nauczyciel dyplomowany, magister pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej; społeczny inspektor pracy.

10. Katarzyna Baczyńska - nauczyciel kontraktowy; magister pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej; specjalista z jęz. angielskiego w pedagogice przedszkolnej oraz edukacji
i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Trener I i II stopnia w zakresie Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbone.

11. Hanna Łupińska - nauczyciel dyplomowany, specjalista w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej z edukacją artystyczną.

12. Magdalena Ostrowska - nauczyciel mianowany; magister pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

13. Anna Radziszewska - religia katolicka

Pomoc nauczyciela: Ewa Ż.-Kirpsza

Pracownicy administracyjni:

1. Halina Cyklin - główna księgowa

2. Małgorzata Stańczuk - intendent

3. Teresa Zalewska - sekretarka

Pracownicy kuchni:

1. Małgorzata Tomanek - kucharka

2. Katarzyna Nowicka - pomoc kuchenna

3. Danuta Abramowicz - pomoc kuchenna

Woźne oddziałowe: 

Alicja G.; Klaudia J.; Małgorzata G.; Wioleta P.; Urszula O.; Monika A.

Konserwator: Jerzy Ł.

Robotnik do prac lekkich: Łukasz Ł.