O Przedszkolu

I.Rys historyczny przedszkola

Historia  Przedszkola Samorządowego Nr 49 im. Jana Brzechwy w Białymstoku sięga roku 1977. Uroczyste otwarcie nastąpiło 1 września 1978r. Nazwa przedszkola przez lata zmieniała się. Wynikało to z przemian ustrojowych państwa, a także potrzeb społeczności przedszkolnej.  W latach 90-tych ubiegłego stulecia placówka otrzymała nazwę „Przedszkole Samorządowe Nr 49 ”, a następnie w roku 2002 – „Przedszkole Samorządowe Nr 49 im. Jana Brzechwy w Białymstoku”. Od początku działalności  placówka prowadziła praktyki studenckie słuchaczom ówczesnej Filii Uniwersytetu Warszawskiego, a obecnie Uniwersytetu w Białymstoku.

            II. Więcej o naszej placówce

    Przedszkole usytuowane jest na osiedlu Bema przy ul. Pogodnej 16 w Białymstoku (bardzo dobry dojazd zarówno od  ul. Pogodnej jak i od ul. Bema - tuż przy  Zespole Szkół Ekonomicznych; wygodny parking)

   Jest to budynek wolnostojący, po generalnym remoncie, położony z dala od zgiełku miasta i spalin, otoczony pięknym, zielonym ogrodem i bezpiecznym placem zabaw wyposażonym w sprzęt rekreacyjny, najnowszej generacji. Usytuowanie placówki w pobliżu terenów leśnych sprzyja możliwości rozwijania świadomości ekologicznej.

    Budynek przedszkola jest obiektem  piętrowym, zaprojektowanym z myślą o dzieciach (każda sala posiada sanitariaty, schowki itp.). Dzieci przebywają w 6 salach  dydaktycznych - bezpiecznych, przestronnych, z właściwie dobranymi zabawkami i pomocami dydaktycznymi. Ponadto dzieci mają do dyspozycji pełnowymiarową salę dydaktyczną, która służy do różnorodnych zajęć ruchowych, muzycznych, teatralnych,  korekcyjnych, uroczystości i koncertów.
    Dodatkowym atutem placówki jest posiadanie sali „Czytankowo” tj. biblioteki przedszkolnej czy też sali ogólnorozwojowej z multimediami, w której odbywają się zajęcia dodatkowe, wspierające, warsztaty, koła zainteresowań.


            III.  Organizacja  przedszkola

           Do naszego przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3-6 lat.
            W placówce funkcjonuje sześć grup wiekowych tzw. oddziały:

 1. MISIE – 3-latki,
 2. ŻUCZKI - 4-latki,
 3. KACZUSZKI - 3-4latki,
 4. ŻABKI- 5-latki,
 5. WĘDROWNICY - 6-latki,
 6. KRASNALE- 5-6latki.

Godziny pracy oddziałów:

I Misie

Joanna Maria Kosińska

Pon: 7.30-11.00

Wt: 7.30-12.00

Śr: 7.30-14.30

Czw: 7.30-11.00

Pt: 7.30-14.00

II Żuczki

Marzanna Werner

Kamila Miezianko

7.00-17.00

III Kaczuszki

Hanna Łupińska

Magdalena Ostrowska

6.30-16.30

IV Żabki

Aneta Grądzka-Rudziak

Joanna Świrydowicz

7.30-16.00

V Wędrownicy

Sylwia Morzy

Katarzyna Wasilewska

7.30-16.30

VI Krasnale

Katarzyna Baczyńska

Beata Cukrowska

7.30-16.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarówno patron Przedszkola - Jan Brzechwa, jak i nazwy grup zostały wybrane w drodze konkursu przeprowadzonego przez Radę Pedagogiczną    wśród dzieci i rodziców. Nauczycielka p. Wiesława Filimoniuk ułożyła hymn przedszkola.

 

HYMN PRZEDSZKOLA

My jesteśmy przedszkolacy
Do zabawy i do pracy.
Z kredką, pędzlem za pan brat
Podbijemy cały świat.

Ref. Hop, hop, tra-la-la,
Kto przedszkolak Ty i ja.


Gdy leń leży na tapczanie,
Kaczka dusi się w śmietanie
I biedronka szuka żuka
Jana Brzechwy to nauka.


Ref. Hop, hop tra-la-la...

 

                NASZE PRZEDSZKOLE:

                    OFERUJEMY:

                U NAS DZIECKO MA PRAWO DO:

 • akceptacji takim jakie jest;
 • indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju;
 • aktywnej dyskusji z dziećmi i z dorosłymi;
 • aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy;
 • zabawy;
 • posiadania osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których może się zwrócić;
 • spolegliwych umów i kontaktów z dorosłymi;
 • badania i eksperymentowania;
 • doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczanego względami bezpieczeństwa);
 • różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia;

                U NAS RODZICE MAJĄ PRAWO DO:

 • zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola;
 • uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka;
 • uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
 • wyrażania i przekazywania nauczycielom oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola;
 • wyrażania opinii na temat pracy przedszkola;

                W NASZYM PRZEDSZKOLU RODZICÓW OBOWIĄZUJE:

 • przestrzeganie statutu  przedszkola;

 • przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub upoważnioną przez rodziców osobę (oświadczenie), zapewniającą mu pełne bezpieczeństwo;

 • terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu;

 • informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu (zawiadamianie o zatruciach pokarmowych lub chorobach zakaźnych);