Uwaga Rodzice! - deklaracje

W dniach 05-14.02.24r. do godz. 15.00 rodzice, których dzieci będą kontynuować wychowanie przedszkolne w naszej placówce w roku szkolnym 2024/2025, zobowiązani są do złożenia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Deklaracje należy pobrać u nauczycielek w poszczególnych grupach i wypełnione zwrócić do nich  spowrotem. Nie złożenie deklaracji  we wskazanym terminie spowoduje konieczność objęcia dziecka ponowną rekrutacją do przedszkola.