Akcja Sprzątanie Świata 

W piątek, tj. 10.09.2021 nasi wychowankowie wezmą udział w akcji sprzątania świata - tym samym włączą się do akcji "Czysty Białystok". Nasze przedszkolaki zajmą się terenem przy przedszkolu. Celem tej akcji jest budowanie świadomości proekologicznej oraz podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska.