Czytanie uskrzydla...

 


Kontakt z literaturą głęboko rozwija osobowość dziecka, poszerza możliwości poznania otaczającego świata oraz wspomaga jego wszechstronny rozwój. 

 Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1 większy obrazek nr 2 większy obrazek nr 3 większy obrazek nr 4 większy obrazek nr 5 większy obrazek nr 6 większy obrazek nr 7