Podziękowania

Serdecznie dziękujemy:

-Mamie Lenki za wrzosiec zakupiony do kącika przyrody

-Mamie Ady za zakupiony wrzos do kącika przyrody

- Rodzicom Jana, Maksymiliana za skarby natury przyniesione do naszego kącika

- dziękujemy Rodzicom za moc serdecznych życzeń i pamięć w Dniu Edukacji Narodowej