Wiosenne powroty

W trzecim tygodniu marca rozmawialiśmy o wiosennych ptasich powrotach...

Poznaliśmy m.in. literę J,j; wykonaliśmy pracę pt. "Ptasie powroty"  przy pomocy bandaża oraz tuszu i rurki oraz uczestniczyliśmy w II cz. warsztatów plastycznych on-line Galerii Sleńdzińskich, doskonaliliśmy umiejętność posługiwania się liczebnikami porządkowymi, a także rozwijaliśmy orientację przestrzenną podczas zabawy matematycznej "Gdzie jest jaskółka?", oglądaliśmy filmy edukacyjne "Jedna jaskółka wiosny nie czyni" oraz "Ptasie gniazda", wykonaliśmy eksperyment z wodą "lot ptaków - klucz", odpoczywaliśmy podczas słuchania ptasich odgłosów, uczestniczyliśmy w zajęciach gimnastycznych, utrwalaliśmy wiersz "Oznaki wiosny" oraz piosenkę "W marcu jest jak w garncu", które przedstawimy w poniedziałek podczas 'Powitania wiosny'.

Zachęcamy do wspólnego powtarzania treści wiersza oraz tekstu piosenki oraz dziękujemy Marysi za przyniesienie atlasów ptaków. Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1 większy obrazek nr 2 większy obrazek nr 3 większy obrazek nr 4 większy obrazek nr 5 większy obrazek nr 6 większy obrazek nr 7 większy obrazek nr 8 większy obrazek nr 9 większy obrazek nr 10 większy obrazek nr 11 większy obrazek nr 12 większy obrazek nr 13 większy obrazek nr 14 większy obrazek nr 15 większy obrazek nr 16 większy obrazek nr 17 większy obrazek nr 18 większy obrazek nr 19 większy obrazek nr 20 większy obrazek nr 21 większy obrazek nr 22 większy obrazek nr 23 większy obrazek nr 24 większy obrazek nr 25 większy obrazek nr 26 większy obrazek nr 27 większy obrazek nr 28 większy obrazek nr 29