Grupa V

Z życia grupy V "WĘDROWNICY" ...


Jesienne puzzle

Wiersz Hanny Zdzitowieckiej:Kodeks dobrego przedszkolaka

https://cloud1a.edupage.org/cloud?z%3AA6aIbyMl%2BeY4r5QJkEYR%2B3n9q0n4YewDaJ4JfzXKrijcaJ5pwczM7m84J79DH3PZ

                                        GRUPOWY KODEKS DOBREGO PRZEDSZKOLAKA:Jesteśmy bezpieczni na drodze


ABC ruchu drogowego” UNIWERSYTECKIE CENTRUM PRZYRODNICZE

W Uniwersyteckim Centrum Przyrodniczym odwiedziliśmy wystawę poświęconą przyrodzie północno- wschodnią Polski. W klimatycznym, nawiązującym do natury wnętrzu można zobaczyć m.in. żubra, łosia, jelenia a także wilka, borsuka oraz wiele gatunków ptaków.  W kolejnym pomieszczeniu można podziwiać m.in. skamieniałości z osadów polodowcowych, minerały i skały oraz wystawy prezentujące rośliny chronione i charakterystyczne Podlasia, a także przyrodę rejonów polarnych - bezkręgowce morskie i ptaki antarktyczne. Niespodzianką od przewodnika było  umożliwiło dzieciom podziwianie zwierząt z hodowli terraryjnych. " Psi Patrol" - wyjście do kina


Nadszedł dzień na który czekaliśmy.