Programy i projekty realizowane w przedszkolu w roku szkolnym 2022/2023

 

  1.  Przedszkole realizuje CELE i ZADANIA wychowania przedszkolnego wynikające z programów:

W zakresie edukacji matematycznej  przedszkole korzysta z programu E. Gruszczyk-Kolczyńskiej "Dziecięca Matematyka - program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych".
Jest to program obszerny, zawierający oprócz charakterystycznych dla programu elementów, wiele cennych informacji merytorycznych i wskazówek metodycznych. Program obejmuje najważniejsze zakresy funkcjonowania umysłowego, w tym także te, które mają istotne znaczenie dla edukacji matematycznej dzieci.
Realizacja tego programu pozwala rozwinąć u dzieci możliwości umysłowe i uzdolnienia do uczenia się matematyki w szkole.

 

    2.   Programy wspierające i projekty realizowane w przedszkolu

 

Nazwa programu/projektu

Rodzaj projektu/programu

Autor/autorzy/lider

"Adaptacja dziecka w przedszkolu"

Program adaptacyjny

        Hanna Łupińska          Joanna Morzy

"Cała Polska czyta dzieciom"

Kampania społeczna

Katarzyna Baczyńska

  Beata Cukrowska

"Świat w przedszkolu"

Program edukacyjny polskiej akcji humanitarnej

 Aneta Grądzka - Rudziak

 Joanna Świrydowicz

"Mali ekolodzy to my"

Program edukacyjny przyrodniczo-ekologiczny

Hanna Łupińska, 

 Katarzyna Baczyńska, 

 Magdalena Ostrowska,

 Joanna Kosińska

"20 minut dla Matematyki" 

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny

Sylwia Morzy

Joanna Świrydowicz

Aneta Grądzka - Rudziak

Katarzyna Baczyńska

"Sensosmyki 4"

Ogólnopolski projekt edukacyjny

Aneta Grądzka - Rudziak

 Joanna Świrydowicz

Joanna Kosińska  

"Dar zabawy - innowacja z darami Froebla"

Innowacja pedagogiczna

Katarzyna Wasilewska

Sylwia Morzy 

"Odpowiedzialność, samodzielność, współpraca według koncepcji planu daltońskiego" Innowacja pedagogiczna

Katarzyna Baczyńska

  Beata Cukrowska

"Zabawy plastyczne inaczej"

 

Innowacja pedagogiczna

 

Beata Cukrowska

Marzanna Werner

 

  • "Sensosmyki 4" (Aneta Grądzka-Rudziak, Joanna Świrydowicz, Joanna Kosińska)

 

  • "20 minut dla Matematyki" (Sylwia Morzy, Joanna Świrydowicz, Aneta Grądzka - Rudziak, Katarzyna Baczyńka)

 

       3. Innowacje pedagogiczne