Konkursy

                             Konkurs piosenki "Wiosna piosenką malowana"

    Dnia 28 kwietnia 2017 roku odbyła się w naszym przedszkolu V edycja wojewódzkiego konkursu piosenki "Wiosna piosenką malowana".

    Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci w wieku przedszkolnym. Do konkursu zgłosiły się dzieci z 13 przedszkoli z naszego województwa. Nasze przedszkole reprezentowała 6 - letnia Oliwia Kuczyńska w piosence "Wiosna w ogródku", która otrzymała wyróżnienie. Dzieci były doskonale przygotowane przez swoich opiekunów muzycznych i prezentowały bardzo wysoki poziom. Repertuar wiosenny i barwne stroje uczestników pozytywnie wpływały na nastrój publiczności. Każdy występ nagradzany był gromkimi brawami.

    W czasie obrad jury publiczność miała okazję obejrzeć występy dzieci uczęszczające do kół zainteresowań działających w naszym przedszkolu: koła tanecznego ,,MARIONETKI", koła recytatorskiego ,,RYMOWANKI" oraz koła piosenkarskiego ,,BIEDRONECZKI".

  Jury w składzie:

- pani Karolina Kuklińska, solistka Opery i Filharmonii Podlaskiej

- pani Ewa Modranka, nauczyciel rytmiki,

- dyrektor przedszkola Joanna Morzy,

stanęło przed bardzo trudnym wyborem, gdyż wszyscy uczestnicy zaprezentowali bardzo wysoko poziom, aby wyłonić zwycięzców. W kategorii 3-4 latków przyznano 2 nagrody i 2 wyróżnienia. Natomiast w kategorii 5-6 latków przyznano 4 nagrody i 6 wyróżnień. 

    Każdy z uczestników otrzymał dyplom i bardzo atrakcyjne nagrody.Dziękujemy wszystkim sponsorom.

    Konkurs przyniósł nam wiele niezapomnianych wrażeń. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok na kolejną edycję konkursu.

Organizatorki:

Wiesława Utko

Barbara Jasiuk

 

 

 

,,WIOSNA PIOSENKĄ MALOWANA''- V edycja Wojewódzkiego Konkursu Piosenki

 

Przedszkole Samorządowe Nr 49 w Białymstoku serdecznie zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym do udziału w konkursie piosenki, którego celem jest rozwijanie i promowanie talentów muzycznych.

                                                                Regulamin konkursu    

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych w wieku 3-6 lat z terenu województwa podlaskiego.
 2. Występy dzieci odbędą się w dwóch kategoriach wiekowych:

      3.W konkursie biorą udział soliści, nie przewiduje się udziału zespołów.

     4.Każda placówka może zgłosić do udziału jedno dziecko.

     5.O udziale w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń.

     6.Każdy uczestnik prezentuje jeden utwór z własnym podkładem muzycznym na płycie CD,          dostarczonym w dniu konkursu.

     7.Konkurs odbędzie się 28.04.2017 roku ( piątek) , o godzinie 9.30 w Przedszkolu Samorządowym Nr     49 w Białymstoku.

     8.Zgłoszenia uczestników należy dokonać do dnia 30.03.2017 roku na adres e-mail :ps49@o2.pl

     9.Karta zgłoszenia powinna zawierać imię, nazwisko i wiek wykonawcy, imię i nazwisko opiekuna           muzycznego , adres przedszkola, telefon do placówki, adres mailowy i tytuł wykonywanego utworu.

    10.Zgodę na udział w konkursie wypełnia rodzic dziecka.

    11.Osoby zakwalifikowane do konkursu otrzymają potwierdzenie drogą mailowa.

    12.Występy uczestników ocenia jury powołane przez organizatora.

    13.Informacji dotyczących konkursu udzielają organizatorki: Wiesława Utko i Barbara Jasiuk

    Tel.85 742-83-51.

 

                                                                                    Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

 

 

 

Ogólnopolski konkurs plastyczny „Utwory Jana Brzechwy uczą i bawią”.

 

    Każdego roku odbywają się w przedszkolu konkursy plastyczne związane z naszym patronem Janem Brzechwą. W tym roku odbyła się już XII edycja konkursu plastycznego przedszkolaków „Utwory Jana Brzechwy uczą i bawią”. Siódmy raz konkurs miał formę ogólnopolską. Zarówno obecny konkurs, jak i wszystkie poprzednie zawsze cieszyły się ogromną popularnością. Na tegoroczny konkurs nadesłano prace plastyczne z najróżniejszych stron Polski, z małych miejscowości i dużych miast. Cieszy nas to, że dzieci poznają literaturę dziecięcą, szczególnie twórczość Jana Brzechwy, którego piękne i zabawne utwory stają się inspiracją do twórczości plastycznej. Prace nadesłane na obecny konkurs prezentują bardzo zróżnicowany poziom. Jednak większość z nich jest wykonywana ciekawymi technikami plastycznymi z użyciem różnorodnych materiałów oraz dużą dbałością o szczegóły i estetykę.

    Konkurs plastyczny zorganizowały nauczycielki: Beata Cukrowska i Marzanna Werner prowadzące koło plastyczne „Plastusie” . Tak jak w ubiegłych latach celem konkursu było przybliżenie dzieciom ciekawych utworów ukazujących wartości wychowawcze, opiekuńcze i poznawcze, zachęcenie do poznawania utworów literatury dziecięcej, w szczególności twórczości Jana Brzechwy. Innym celem było poznawanie nowych technik plastycznych, bogacenie dziecięcych przeżyć estetycznych i umiejętne wyrażanie ich w formie plastycznej, a także wymiana doświadczeń między placówkami oświatowymi. Konkurs adresowany był do dzieci 3- 4- 5- i 6-letnich.

    Na konkurs wpłynęło 198 prac z 78 placówek oświatowych (przedszkoli, szkół i ośrodków kultury) z 51 miejscowości z całej Polski oraz z Litwy.

    Dnia 24.02.2017r. zebrało się jury konkursu w składzie:

 1. Teresa Sosnowska - artysta plastyk i twórca ludowy,
 2. Renata Sawicka - przedstawiciel Rady Rodziców,
 3. Beata Cukrowska - nauczyciel Przedszkola Samorządowego Nr 49 im. Jana Brzechwy prowadzący koło plastyczne „Plastusie”,
 4. Marzanna Werner - nauczyciel Przedszkola Samorządowego Nr 49 im. Jana Brzechwy prowadzący koło plastyczne „Plastusie”.

    Jury dokładnie obejrzało wszystkie nadesłane prace. Większość zaprezentowanych prac była bardzo interesująca. Jury oceniło prace w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci 3- i 4-letnie oraz dzieci 5- i 6-letnie. Ostatecznie jury wybrało 30 prac, które zostały nagrodzone.

 

Lista dzieci nagrodzonych w konkursie plastycznym.

 

Kategoria dzieci 3- i 4-letnich:

 1. Julia Szydłowska - Przedszkole Nr 150 „Wesołe nutki” Wrocław

 2. Lena Jakoniuk - Miejskie Przedszkole Integracyjne „Malinka” Kętrzyn

 3. Emilia Bireta - Szkoła Podstawowa im. St. Srokowskiego w Srokowie Filia Solanka

 4. Julia Olszewska - Miejskie Przedszkole Nr 15 Siedlce

 5. Joanna Uzarewicz - Przedszkole Niepubliczne „Bajka” Elbląg

 6. Wojciech Łania - Przedszkole Publiczne Kosina

 7. Maja Urbaniak - Miejskie Przedszkole Nr 14 Płock

 8. Wojciech Chwastek - Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury Kalisz Pomorski

 9. Adrianna Prószyńska - Przedszkole Samorządowe Nr 51 „Przyjazne” Białystok

 10. Leon Balun - Przedszkole Samorządowe Nr 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” Białystok

 11. Iga Kierklo - Przedszkole Samorządowe Nr 49 im. J. Brzechwy Białystok

 12. Julia Lange - Przedszkole Samorządowe Nr 49 im. J. Brzechwy Białystok

 

Kategoria dzieci 5- i 6-letnich:

 1. Urszula Klimaszewska - Szkoła - Przedszkole „Malowany latawiec” Wojdaty, rejon wileński, Litwa

 2. Antosia Żywocka - Publiczne Przedszkole Szadek

 3. Bartosz Tomaszczyk - Niepubliczne Przedszkole „Otwarte okno” Tychy

 4. Jakub Król - Przedszkole Publiczne Gryfów Śląski

 5. Amelia Majka - Przedszkole Samorządowe Nr 3 Dobczyce

 6. Amelia Gradowska - Przedszkole Niepubliczne „Bim-Bam-Bino” Aleksandrów Kujawski

 7. Zuzanna Ociepa – Przedszkole Nr 48 Lublin

 8. Nadia Stąpór – Przedszkole Samorządowe Nr 2 „Mali odkrywcy” Szydłowiec

 9. Marta Krótki – Prywatne Przedszkole „Mali przyjaciele” Kraków

 10. Maja Kulik – Przedszkole Miejskie Nr 4 „Stebluś” Lubliniec

 11. Hanna Najkowska – Przedszkole Nr 2 im. St. Modrzejewskiej Dębno

 12. Oliwia Sekuła – Przedszkole Publiczne Nr 19 z Oddziałami integracyjnymi Radom

 13. Kinga Janiszta - Przedszkole Samorządowe Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi Białystok

 14. Gabriela Bućko – Przedszkole Samorządowe Nr 53 im. Marii Kownackiej „Plastuś” Białystok

 15. Amelia Szymborska - Przedszkole Samorządowe Nr 73 Białystok

 16. Magdalena Turowska – Przedszkole Samorządowe Nr 81 „Brzoskwiniowy Raj” Białystok

 17. Hanna Kiryluk - Przedszkole Samorządowe Nr 49 im. Jana Brzechwy Białystok

 18. Julian Krasiński - Przedszkole Samorządowe Nr 49 im. Jana Brzechwy Białystok

   

Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim dzieciom, które wzięły udział w konkursie życzymy sukcesów w przyszłości.

                                        mgr Marzanna Werner

                                        mgr Beata Cukrowska

 

 

 

„Utwory Jana Brzechwy uczą i bawią” – przedszkolny ogólnopolski konkurs plastyczny – XII edycja.

 

Organizator:

 

koło plastyczne „Plastusie” przy Przedszkolu Samorządowy Nr 49 im. Jana Brzechwy w Białymstoku

adres: 15-354 Białystok, ul. Pogodna 16, tel. 85 7428351, ps49@o2.pl

nauczycielki: mgr Beata Cukrowska i mgr Marzanna Werner

 

Cele:

 Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 3-6 lat.

 2. Prace muszą być wykonane dowolną techniką płaską w formacie A4.

 3. Każde przedszkole może przesłać maksymalnie 3 prace wykonane indywidualnie.

 4. Każda praca musi być czytelnie podpisana:
  - imię i nazwisko autora pracy, wiek,
  - imię i nazwisko nauczyciela,
  - nazwa, adres, telefon i e-mail placówki.

 5. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych dzieci.

 6. Prace plastyczne nie będą podlegały zwrotowi.

Przebieg konkursu:

 1. Termin nadsyłania prac na adres organizatora upływa dnia 31.01.2017 r.
 2. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora konkursu.
 3. Prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4-latki oraz 5-6-latki.
 4. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni.
 5. Komisja przy ocenie prac będzie brała pod uwagę:
  - samodzielność wykonania,
  - oryginalność, estetykę,
  - znajomość twórczości Jana Brzechwy.

Zapraszamy do udziału w konkursie!