Z ogromną przyjemnością ogłaszamy wyniki

przedszkolnego konkursu plastycznego "Zdrowie na talerzu" - IV edycja

 

Z przyjemnością informujemy, że konkurs plastyczny pt. „ Zdrowie na talerzu „ został rozstrzygnięty ! Wszystkie prace można obejrzeć na wystawie w holu głównym przedszkola. Z przyjemnością oglądaliśmy kreatywne pomysły młodych uczestników przelane na papier. Mamy nadzieję , że dzieci dalej będą rozwijać plastyczną twórczość. Takiej kreatywności możemy im tylko pozazdrościć! Jury konkursowe nie było w stanie wybrać tej najpiękniejszej. Wszyscy uczestnicy otrzymali pierwsze oraz drugie miejsce. Z przyjemnością informujemy, że konkurs plastyczny pt. „ Zdrowie na talerzu „ został rozstrzygnięty ! Wszystkie prace można obejrzeć na wystawie w holu głównym przedszkola. Z przyjemnością oglądaliśmy kreatywne pomysły młodych uczestników przelane na papier. Mamy nadzieję , że dzieci dalej będą rozwijać plastyczną twórczość. Takiej kreatywności możemy im tylko pozazdrościć! Jury konkursowe nie było w stanie wybrać tej najpiękniejszej. Wszyscy uczestnicy otrzymali pierwsze oraz drugie miejsce.

 

 

 

 

Lista dzieci nagrodzonych w przedszkolnym ogólnopolskim konkursie plastycznym „Kolorowy świat Jana Brzechwy” - XVII edycja.

Kategoria dzieci 3- i 4-letnich:

 1. Aniela K. 3 lata – Przedszkole Sióstr Felicjanek im. Feliksa z Kantalicjo Warszawa
 2. Tadeusz J. 4 lata – Dwujęzyczne Przedszkole „Słoneczko” Radom
 3. Karolina W. 4 lata – Przedszkole Miejskie Nr 4 „Stebluś” Lubliniec
 4. Hanna W. 3 lata – Miejskie Przedszkole Nr 15 Siedlce
 5. Julia K. 4 lata – Przedszkole Samorządowe Nr 76 „Na Zielonych Wzgórzach” Białystok
 6. Gaja O. 3 lata – Przedszkole Samorządowe Nr 53 im. M. Kownackiej „Plastuś” Białystok
 7. Aleksandra Ł. 4 lata – Przedszkole Samorządowe Nr 10 Białystok
 8. Cezary D. 3 lata – Przedszkole Samorządowe Nr 60 Białystok
 9. Oliwia D. 4 lata – Przedszkole Samorządowe Nr 49 im. Jana Brzechwy Białystok
 10. Patrycja S. 4 lata – Przedszkole Samorządowe Nr 49 im. Jana Brzechwy Białystok

Kategoria dzieci 5- i 6-letnich:

 1. Jan M. 5 lat – Przedszkole Samorządowe Nr 2 „Mali Odkrywcy” z Oddziałami Integracyjnymi Szydłowiec
 2. Nina J. 6 lat – Przedszkole Nr 84 Lublin
 3. Blanka S. 6 lat – Gminne Przedszkole im. Jana Brzechwy Siennica Nadolna
 4. Kornelia J. 5 lat – Przedszkole Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi Łapy
 5. Mateusz S. 6 lat – Przedszkole Nr 1 Tuchola
 6. Urszula J. 5 lat – Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego Będziemyśl
 7. Daria U. 5 lat – Niepubliczne Przedszkole DO-RE-MI Chrośla (Dębe Wielkie)
 8. Oliwier P. 5 lat – Przedszkole Samorządowe Koźmice Wielkie (Wieliczka)
 9. Jan S. 5 lat – Przedszkole Nr 49 im. Tysiąclecia Miasta Wrocławia Wrocław
 10. Róża H. – 6 lat Przedszkole Samorządowe Nr 1 Białystok
 11. Wiktoria D. 6 lat – Przedszkole Samorządowe Nr 78 Białystok
 12. Darya S. 6 lat - Przedszkole Samorządowe Nr 49 im. Jana Brzechwy Białystok.

Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim dzieciom, które wzięły udział w konkursie życzymy sukcesów w przyszłości !!!

Odbiór nagród dzieci z białostockich przedszkoli będzie możliwy w naszej placówce do dnia 22.03.24r. Pozostałym laureatom nagrody zostaną wysłane pocztą.

                                                                    Organizatorki:    Beata Cukrowska

                                                                                               Marzanna Werner

                                                                                               Katarzyna Baczyńska

                                                                                               Kamila Miezianko

 

 

„Kolorowy świat Jana Brzechwy” – przedszkolny ogólnopolski konkurs plastyczny – XVII edycja.

Organizator:

Przedszkole Samorządowe Nr 49 im. Jana Brzechwy w Białymstoku

adres: 15-354 Białystok, ul. Pogodna 16, tel. 85 7428351, ps49@um.bialystok.pl

nauczycielki: Beata Cukrowska, Marzanna Werner, Kamila Miezianko i Katarzyna Baczyńska.

Cele:

Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci 3-, 4-, 5- i 6-letnich.
 2. Prace powinny być wykonane w formacie A4 dowolną techniką płaską.
 3. Każda praca musi być czytelnie podpisana:
  - imię i nazwisko autora pracy, wiek dziecka,
  - imię i nazwisko nauczyciela,
  - nazwa, adres, telefon i e-mail placówki.
 4. Prace muszą zawierać załącznik nr 1.
 5. Prace plastyczne nie będą podlegały zwrotowi.

Przebieg konkursu:

 1. Termin nadsyłania prac na adres organizatora upływa dnia 2.02.2024r.
 2. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora konkursu.
 3. Komisja przy ocenie prac będzie brała pod uwagę:
  - samodzielność wykonania,
  - oryginalność,
  - estetykę,
  - znajomość twórczości Jana Brzechwy.
 4. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni na stronie internetowej przedszkola.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

 

Załącznik nr 1

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

               Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka …….………………………………………………………     

                                                                                                                                                               imię i nazwisko

oraz udostępnianie wizerunku przez Przedszkole Samorządowe Nr 49 im. Jana Brzechwy z siedzibą w Białymstoku, ul Pogodna 16 w celu organizacji XVII edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Kolorowy świat Jana Brzechwy”.

……………………………………….                                                                                     ………………………………..

         miejscowość, data                                                                                                                          podpis rodzica

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13 ust 1 i ust 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy:

- administratorem danych osobowych Pani/Pana i dziecka jest Przedszkole Samorządowe Nr 49 im. Jana Brzechwy, ul. Pogodna 16, 15- 354 Białystok,

- dane osobowe Pani/Pana i dziecka przetwarzane będą w celu przeprowadzenia XVII edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Kolorowy świat Jana Brzechwy”,

- odbiorcą danych osobowych Pani/Pana i dziecka będą członkowie komisji konkursowej,

- wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest jednocześnie wyrażeniem zgody na publikację danych i zdjęć na wystawie pokonkursowej oraz na stronie internetowej Przedszkola Samorządowego Nr 49 im. Jana Brzechwy, ul. Pogodna 16, 15- 354 Białystok,

- podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów związanych z przeprowadzeniem w/w konkursu,

- dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod.przedszkola@um.bialystok.pl

………………………………………..                                                                               …………………………………...

         miejscowość, data                                                                                                                        podpis rodzica

 

 

 

Uwaga Rodzice!

    Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci z naszego przedszkola do udziału w konkursie plastycznym „Bohaterowie utworów Jana Brzechwy”. Konkurs organizowany jest z okazji 125-lecia urodzin Jana Brzechwy. Pracę plastyczną w dowolnym formacie i dowolną techniką wykonuje dziecko w domu. Prace prosimy przynieść do dnia 20.10.2023r. do grupy II „Żuczki” lub grupy VI „Krasnale”.

                                                                                                                                              ​​​​​​​   Organizatorki:  Beata Cukrowska 

                                                                                                                                                                                       Marzanna Werner                       

                                                                                                                                                                                       Katarzyna Baczyńska

                                                                                                                                                                                       Kamila Miezianko​​​​​​​

Lista dzieci nagrodzonych w konkursie plastycznym

„Bohaterowie utworów Jana Brzechwy”:

I miejsce:

- Patrycja S. „Żuczki”

- Laura K. „Żuczki”

- Wiktor M. „Żabki”

- Aleksandra M. „Żabki”

- Mikołaj S. „Żabki”

- Teodor K. „Żabki”

- Mateusz G. „Krasnale”

- Adrianna K. „Krasnale”

II miejsce:

- Stanisław B. „Żuczki”

- Krzysztof K. „Żuczki”

- Iga Z. „Kaczuszki”

- Hanna R. „Kaczuszki”

- Igor J. „Żabki”

- Lena M. „Żabki”

- Zofia T. „Żabki”

- Łucja I. „Żabki”

- Amelia K. „Wędrownicy”

- Urszula R. „Wędrownicy”

- Natalia K. „Wędrownicy”

III miejsce:

- Zofia D. „Żuczki”

- Dawid G. „Żuczki”

- Filip F. „Żuczki”

- Emilia M. „Kaczuszki”

- Natalia P. „Kaczuszki”

- Maja K. „Żabki”

- Zuzanna S. „Żabki”

- Paweł K. „Wędrownicy”

- Hubert K. „Wędrownicy”

- Laura P. „Krasnale”

 

 

 

Z ogromną przyjemnością ogłaszamy wyniki

przedszkolnego konkursu plastycznego "Zdrowie na talerzu" - III edycja

 

Komisja konkursowa dnia 30.03.2022r. dokonała oceny

prac zgłoszonych do konkursu, wyłoniła 6 laureatów oraz przyznała 10 wyróżnień. 

I miejsce :

1. Iga Idźkowska Przedszkole Samorządowe Nr 76

2. Laura Lubecka Przedszkole Samorządowe Nr 87

II miejsce :

1. Lena Czerwińska Przedszkole Samorządowe Nr 87

2. Hanna Dapkun Przedszkole Samorządowe Nr 1

III miejsce :

1. Pola Baczyńska Przedszkole Samorządowe Nr 77

2. Amelia Łuczaj Przedszkole Samorządowe Nr 87

Wyróżnienia :

1. Amelia Kosińska Przedszkole Samorządowe Nr 49

2. Paweł Kopiczko Przedszkole Samorządowe Nr 49

3. Aniela Szotko Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2

4. Stefania Grzegorczyk Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6

5. Kinga Dworakowska - Przedszkole Samorządowe Nr 48

6. Tiana Inkina - Przedszkole Samorządowe Nr 49

7. Aleksander Nielipiński Przedszkole Samorządowe Nr 49

8. Gustaw Zdzitowiecki Przedszkole Samorządowe Nr 49

9. Filip Bagnowski Sławiński Przedszkole Samorządowe Nr 49

10. Maja Kalinowska Przedszkole Samorządowe Nr 68

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu,

a autorom nagrodzonych prac bardzo mocno gratulujemy !!!

 

"Zdrowie na talerzu" 

konkurs plastyczny międzyprzedszkolny - III edycja

 

Organizator:    

Przedszkole Samorządowe Nr 49 im. Jana Brzechwy w Białymstoku

adres: 15-354 Białystok, ul. Pogodna 16, tel. 85 7428351, ps49@um.bialystok.pl

nauczycielki: Joanna Kosińska, Magdalena Ostrowska, Hanna Łupińska, Sylwia Morzy, Katarzyna Baczyńska

Celem konkursu jest odkrywanie talentów plastycznych dzieci oraz propagowanie zdrowego odżywiania i jego wpływu na zdrowie.

Regulamin konkursu

Harmonogram Konkursu:

 

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE

Zgoda rodziców  (opiekunów prawnych) na udział dziecka w konkursie organizowanym przez Przedszkole Samorządowe Nr 49 im Jana Brzechwy w Białymstoku.

 

 

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka   ............................................................................................   

                                                                                                                      (imię i nazwisko)   

w  Konkursie Plastycznym ‘Zdrowie na talerzu”

2. Wyrażam zgodę  na wykorzystanie przez organizatora Konkursu wizerunku mojego dziecka oraz przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, wieku i nazwy i adresu szkoły) w celach wynikających na podstawie art. 13i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3. Ponadto wyrażam zgodę  na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora konkursu oraz w innych formach utrwaleń.

 

        Miejscowość i data                                             Czytelny podpis rodzica/opiekuna dziecka

………………………………….........                                    ……….…………..…………………….....

 

Załącznik nr 2

Zgoda nauczyciela na przetwarzanie danych osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora - Przedszkole Samorządowe Nr 49 im. Jana Brzechwy w Białymstoku, moich danych osobowych w celach związanych z organizacją konkursu. Zostałam/(em) poinformowana/(y) o prawie dostępu do moich danych, ich sprostowania, cofnięcia zgody oraz złożenia skargi i sprzeciwu wobec przetwarzania. Zostałam poinformowana o tym, że moje dane będą zamieszczone na stronie internetowej organizatora konkursu. Dane zostaną usunięte po upływie 1 roku od zakończenia konkursu.

 

    Miejscowość i data                                                            Czytelny podpis nauczyciela

 ………………………………..........                                        ……….…………..………………………..........

 

 

Lista dzieci nagrodzonych w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Wesoły Pan Kleks”

 

Kategoria dzieci 5- i 6-letnich:

I miejsceZofia T. 5 lat z Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku oraz ex aequo Igor L. 6 lat z Przedszkola Samorządowego Nr 49 im. Jana Brzechwy w Białymstoku

II miejsce Anna G. 6 lat z Przedszkola Samorządowego Nr 81 „Brzoskwiniowy Raj” w Białymstoku oraz ex aequo Aleksandra G. 5 lat z Przedszkola Katolickiego im. ks. Franciszka Blachnickiego w Białymstoku

III miejsceInka M. 6 lat z Przedszkola Samorządowego Nr 49 im. Jana Brzechwy w Białymstoku oraz ex aequo Aleksander N. 6 lat z Przedszkola Samorządowego Nr 49 im. Jana Brzechwy w Białymstoku

 

Wyróżnienia:

 1. Amelia R. 5 lat – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej Kalinowo
 2. Jakub Sz. 5 lat – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej Kalinowo
 3. Nikola R. 5 lat – Zespół Szkolno – Przedszkolny Sompolno
 4. Julian S. 5 lat – Zespół Szkolno – Przedszkolny Sompolno
 5. Róża M. 6 lat – Przedszkole Samorządowe Nr 64 w Zespole Przedszkolnym Nr 2 Białystok
 6. Przemek K. 6 lat – Przedszkole Samorządowe Nr 64 w Zespole Przedszkolnym Nr 2 Białystok
 7. Maria Ż. 6 lat – Przedszkole Samorządowe Nr 10 Białystok
 8. Amelia B. 6 lat – Przedszkole Samorządowe Nr 10 Białystok
 9. Hanna Ch. 6 lat – Przedszkole „Na Zielonej Górce” Białystok
 10. Magdalena P. 5 lat – Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 12 im. Z. Glogera
 11. Zofia S. – 5 lat Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 12 im. Z. Glogera
 12. Zuzanna L. 6 lat – Katolickie Przedszkole im. ks. F. Blachnickiego Białystok
 13. Zofia R. 6 lat –  Katolickie Przedszkole im. ks. F. Blachnickiego Białystok
 14. Daria Ż. 5 lat – Katolickie Przedszkole im. ks. F. Blachnickiego Białystok
 15. Maria D. 6 lat –  Katolickie Przedszkole im. ks. F. Blachnickiego Białystok
 16. Paweł W. 5 lat – Przedszkole Samorządowe Nr 65 „Podlaskie Smyki” Białystok
 17. Jan P. 5 lat – Przedszkole Samorządowe Nr 65 „Podlaskie Smyki” Białystok
 18. Ewa K. 6 lat – Przedszkole Samorządowe Nr 65 „Podlaskie Smyki” Białystok
 19. Julia K. 6 lat – Przedszkole Samorządowe Nr 65 „Podlaskie Smyki” Białystok
 20. Rozalia C. 5 lat – Przedszkole Samorządowe Nr 65 „Podlaskie Smyki” Białystok
 21. Zofia P. 6 lat – Przedszkole Samorządowe Nr 49 im. J. Brzechwy Białystok
 22. Rozalia G. 6 lat – Przedszkole Samorządowe Nr 49 im. J. Brzechwy Białystok
 23. Kinga K. 6 lat – Przedszkole Samorządowe Nr 49 im. J. Brzechwy Białystok
 24. Łucja S.-B. 6 lat – Przedszkole Samorządowe Nr 49 im. J. Brzechwy Białystok
 25. Maja N. 6 lat – Przedszkole Samorządowe Nr 49 im. J. Brzechwy Białystok
 26. Paweł K. 6 lat – Przedszkole Samorządowe Nr 49 im. J. Brzechwy Białystok
 27. Zofia S. 6 lat – Przedszkole Samorządowe Nr 49 im. J. Brzechwy Białystok

Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim dzieciom, które wzięły udział w konkursie życzymy sukcesów w przyszłości !!!

Odbiór nagród i wyróżnień dzieci z białostockich przedszkoli będzie możliwy w naszej placówce w dniach 28.11. - 9.12.2022 r. Pozostałym laureatom nagrody zostaną wysłane pocztą.

                                                                   mgr Beata Cukrowska

                                                                   mgr Marzanna Werner

 

 

 Przyroda i jej tajemnice "

W dniu 24.11.2022 r. odbyła V edycja konkursu miejskiego pt.

" Przyroda i jej tajemnice" .

W konkursie brało udział 5 zespołów dwu-osobowych z miasta Białegostoku . Dzieci brały udział w 7 konkurencjach ( 6 z wiedzy o przyrodzie i ekologi oraz plakat, który był wykonany przez drużynę ).

Nad konkursem czuwało Jury:

Pani dyrektor PS nr 49 i 68, przedstawiciel kuratorium oraz przedstawiciel Lasów Państwowych. 

imprezę dokumentował zdjęciami Pan Wojtek . Dzieci świetnie się bawiły , przestrzegano zasad fair play.  

Wyniki konkursu :

I miejsce - PS nr 68

II miejsce - PS nr 48 i 64

III miejsce - PS nr 49 i 51

Dzieci zostały nagrodzone medalami, statuetkami oraz upominkami. Konkurs uwiecznił występ zespołu tanecznego z PS nr 49 oraz słodki poczęstunek. 

Organizatorzy 🙂

 

 

 

„Wesoły Pan Kleks” – przedszkolny ogólnopolski konkurs plastyczny – XVI edycja.

Organizator:

Przedszkole Samorządowe Nr 49 im. Jana Brzechwy w Białymstoku

adres: 15-354 Białystok, ul. Pogodna 16, tel. 85 7428351, ps49@um.bialystok.pl

nauczycielki: mgr Beata Cukrowska i mgr Marzanna Werner

Cele:

Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci 5- i 6-letnich.
 2. Prace powinny być wykonane w formacie A4 dowolną techniką płaską.
 3. Każda praca musi być czytelnie podpisana:
  - imię i nazwisko autora pracy, wiek dziecka,
  - imię i nazwisko nauczyciela,
  - nazwa, adres, telefon i e-mail placówki.
 4. Prace muszą zawierać załącznik nr 1.
 5. Prace plastyczne nie będą podlegały zwrotowi.

Przebieg konkursu:

 1. Termin nadsyłania prac na adres organizatora upływa dnia 31.10.2022r.
 2. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora konkursu.
 3. Komisja przy ocenie prac będzie brała pod uwagę:
  - samodzielność wykonania,
  - oryginalność,
  - estetykę,
  - znajomość twórczości Jana Brzechwy.
 4. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni na stronie internetowej przedszkola.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

 

Załącznik nr 1

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

               Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka …….……………………………………………………… oraz udostępnianie wizerunku                                                                                                                                                               ( imię i nazwisko )

przez Przedszkole Samorządowe Nr 49 im. Jana Brzechwy z siedzibą w Białymstoku, ul Pogodna 16 w celu organizacji XVI edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznegoWesoły Pan Kleks.

……………………………………….                                   ………………………………..

         miejscowość, data                                                             podpis rodzica

 

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13 ust 1 i ust 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy:

- administratorem danych osobowych Pani/Pana i dziecka jest Przedszkole Samorządowe Nr 49 im. Jana Brzechwy, ul. Pogodna 16, 15- 354 Białystok,

- dane osobowe Pani/Pana i dziecka przetwarzane będą w celu przeprowadzenia XVI edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznegoWesoły Pan Kleks,

- odbiorcą danych osobowych Pani/Pana i dziecka będą członkowie komisji konkursowej,

- wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest jednocześnie wyrażeniem zgody na publikację danych i zdjęć na wystawie pokonkursowej oraz na stronie internetowej Przedszkola Samorządowego Nr 49 im. Jana Brzechwy, ul. Pogodna 16, 15- 354 Białystok,

- podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów związanych z przeprowadzeniem w/w konkursu,

- dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: inspektor@kancelaria-explico.pl

………………………………………..                              …………………………………...

         miejscowość, data                                                              podpis rodzica

 

                                                   

 

 

 


 

Z ogromną przyjemnością ogłaszamy wyniki

przedszkolnego konkursu plastycznego "Zdrowie na talerzu" - II edycja

 

Komisja konkursowa dnia 30.03.2022r. dokonała oceny

prac zgłoszonych do konkursu, wyłoniła 12 laureatów oraz przyznała 16 wyróżnień. 

 

 

I miejsce :

1. Lena Bołonkowska Przedszkole Samorządowe Nr 64

2.Julia Breczko Przedszkole Samorządowe Nr 87 

3.Gabriela Ziółkowska Przedszkole Samorządowe Nr  36 

4. Oliwia Szewczyk Przedszkole Samorządowe  Nr 49 

 

II miejsce :

1. Zuzanna Moniuszko Przedszkole Samorządowe Nr 49

2. Stanisław Sadowski Przedszkole Samorządowe Nr 36

3.Aleksandra Rutkowska Przedszkole Samorządowe Nr 87 

4. Mikhaik Nikulin Przedszkole Samorządowe Nr 56

 

III miejsce :

1.Ewa Korohcicka Przedszkole Samorządowe Nr 65

2. Lena Kraszewska Przedszkole Samorządowe Nr 29

3.Leon Zaczek Przedszkole Samorządowe Nr 49 

4.Aleksandra Adamczyk Przedszkole Samorządowe Nr 56 

 

Wyróżnienia :

1. Inka Muczyńska Przedszkole Samorządowe Nr 49 

2. Zofia Pietranium Przedszkole Samorządowe nr 49 

3. Wiktor Janucik Przedszkole Samorządowe Nr 49 

4. Tymon Kunat Przedszkole Samorządowe Nr 49 

5. Maja Rowińska Przedszkole Samorządowe Nr 77

6. Melania Matowiecka  Przedszkole Samorządowe Nr 29 

7. Małgorzata Dybkowska Przedszkole Samorządowe Nr 68

8. Zuzanna Strenkowska Przedszkole Samorządowe Nr 53 

9. Ksawery Garnicki Przedszkole Samorządowe Nr 58

10.Zofia Rudzińska Przedszkole Samorządowe Nr 86

11. Zuzanna Grabowska Przedszkole Samorządowe Nr 82

12. Milena Tomaszuk Przedszkole Samorządowe Nr 5

13. Ksenia Zasim Przedszkole Samorządowe Nr 14

14.Jan Świrski Przedszkole Samorządowe Nr 22

15. Anastazja Popowska Pzredszkole Samorządowe Nr 35

16. Krystyna Wojka Przedszkole Samorządowe Nr 65

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu,

a autorom nagrodzonych prac bardzo mocno Gratulujemy !!!

 

 

"Zdrowie na talerzu" 

konkurs plastyczny międzyprzedszkolny - II edycja

objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku

 

Organizator:    

Przedszkole Samorządowe Nr 49 im. Jana Brzechwy w Białymstoku

adres: 15-354 Białystok, ul. Pogodna 16, tel. 85 7428351, ps49@um.bialystok.pl

nauczycielki: Joanna Kosińska, Magdalena Ostrowska, Hanna Łupińska, Sylwia Morzy

Celem konkursu jest odkrywanie talentów plastycznych dzieci oraz propagowanie zdrowego odżywiania i jego wpływu na zdrowie.

Regulamin konkursu

Harmonogram Konkursu:

 

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE

Zgoda rodziców  (opiekunów prawnych) na udział dziecka w konkursie organizowanym przez Przedszkole Samorządowe Nr 49 im Jana Brzechwy w Białymstoku.

 

 

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka   ............................................................................................   

                                                                                                                                                                    (imię i nazwisko)   

w  Konkursie Plastycznym ‘Zdrowie na talerzu”

2. Wyrażam zgodę  na wykorzystanie przez organizatora Konkursu wizerunku mojego dziecka oraz przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, wieku i nazwy i adresu szkoły) w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych  (Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm).

3. Ponadto wyrażam zgodę  na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora konkursu oraz w innych formach utrwaleń.

 

Miejscowość i data                                             Czytelny podpis rodzica/opiekuna dziecka

 

………………………………….........                                    ……….…………..……………………

 

Załącznik nr 2

Zgoda nauczyciela na przetwarzanie danych osobowych.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora - Przedszkole Samorządowe Nr 49 im. Jana Brzechwy w Białymstoku, moich danych osobowych w celach związanych z organizacją konkursu. Zostałam/(em) poinformowana/(y) o prawie dostępu do moich danych, ich sprostowania, cofnięcia zgody oraz złożenia skargi i sprzeciwu wobec przetwarzania. Zostałam poinformowana o tym, że moje dane będą zamieszczone na stronie internetowej organizatora konkursu. Dane zostaną usunięte po upływie 1 roku od zakończenia konkursu.

 

Miejscowość i data                                                            Czytelny podpis nauczyciela

 

   …………………………………..........                                        ……….…………..……………………….