Informacje dla rodziców

01.06.2018r.

Uwaga Rodzice !

 

 

       Odpłatność za przedszkole za miesiąc

CZERWIEC 2018 rok

należy przelać na odpowiednie konta do

20 czerwca 2018 roku.

 

Odcinki z kwotą do opłaty są do odebrania

od 01.06.2018 r. w poszczególnych grupach.

 

Z góry dziękuję za terminowe wpłaty. 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

07.12.2017r.

Przerwa wakacyjna w 2018 roku
w przedszkolu planowana jest w lipcu.


Białystok, 16.06.2017r.

WYPRAWKA DZIECKA Z GR. I, II

 • Pościel, piżama–  w podpisanym worku.
 • Obuwie na zmianę.
 • Ręcznik (mały, podpisany z zawieszką).
 • Szczoteczka i pasta do zębów, kubeczek, grzebień.
 • Ubrania na zmianę w podpisanym worku.
 • 100 zł. na przybory papierniczo-higieniczne (wpłata do nauczycielek w grupie do końca IX 2017 r.)

WYPRAWKA DZIECKA Z GR.  III, IV, V, VI

 • Obuwie na zmianę.
 • Ręcznik (mały, podpisany z zawieszką).
 • Szczoteczka i pasta do zębów, kubeczek.
 • Strój gimnastyczny (koszulka i spodenki – dowolne) w podpisanym worku.
 • 100 zł. na przybory papierniczo-higieniczne (wpłata do nauczycielek w grupie do końca IX 2017 r.)

Białystok, 23. 06. 2017 r.

Szanowni Rodzice!

Na podstawie uchwały Nr XXXII/507/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok i Zarządzenie Nr 698/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 09 czerwca 2017 r. w sprawie wykonania uchwały
Nr XXXII/507/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok, Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 49 im. Jana Brzechwy w Białymstoku informuje o możliwości ubiegania się o zniżki w opłacie z korzystania z usług przedszkola:

 


 

Białystok, 03. 01. 2017 r.

Rodzice dzieci urodzonych w 2010 roku

        W związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, od 1 stycznia 2017 roku sześcioletni i starsi uczniowie realizujący obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego uczęszczający do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych objęci zostaną subwencją oświatową.

    Wobec powyższego, od 1 stycznia 2017 roku, rodzice dzieci urodzonych w roku 2010 oraz w latach wcześniejszych uczęszczających do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będą ponosić jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.


Białystok, 10.11.2016 r.

UWAGA RODZICE!

   Opłaty za przedszkole od 1 stycznia 2017 roku należy wnosić wyłącznie na konta naszej placówki.

Nie będą przyjmowane w kasie przedszkola.

     Zmiany wynikają z centralizacji rozliczeń
podatku VAT, wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Finansów

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1544).


Białystok, 17.08.2016r.

Opłaty za przedszkole – wnoszone na konto

 


Białystok, 01. 09. 2017 r.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Czas realizacji podstawy programowej w Przedszkolu Samorządowym Nr 49 im. Jana Brzechwy w Białymstoku we wszystkich oddziałach ustala się w godzinach  7.30-12.30.

 

Powitanie dnia w przedszkolu

06.30 -08.15

 Własna aktywność dzieci,

 • Schodzenie się dzieci,
 • rozmowy indywidualne z rodzicami,
 • praca indywidualna z dziećmi,
 • udział dzieci w przygotowaniach do zajęć,
 • zachęcanie do zabaw z inicjatywy nauczyciela,
 • swobodne zabawy dowolne w dowolnie dobranych grupach,
 • zabawa ruchowa (dzieci młodsze), ćwiczenia poranne (grupy starsze).

08.15 -08.30

 Przygotowanie do śniadania,
• zabiegi higieniczne, czynności porządkowe.

08.30 -09.00

 Śniadanie

09.00 -10.00

 Zajęcia dydaktyczne realizowane wg wybranego programu  wychowania przedszkolnego.

10.00- 11.15

 

 Spacery, wycieczki oraz pobyt w ogrodzie przedszkolnym

 • zabawy organizowane i swobodne, 
 • gry sportowe oraz  ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, 
 • obserwacje przyrodnicze,
 • prace w ogrodzie

11.15- 11.30

 Przygotowanie do obiadu
• czynności porządkowe - higieniczne.

11.30 -12.00

 Obiad

Poobiedni relaks w przedszkolu

12.00 -14.00

 Dzieci młodsze

 • odpoczynek poobiedni

 Dzieci starsze

 • zabawa dowolna,
 • gry i zabawy dydaktyczne utrwalające materiał programowy,
 • zabawy przy muzyce,
 • praca stymulacyjna i wyrównawcza.

14.00 -14.15

 Przygotowanie do podwieczorku
• zabiegi higieniczne, czynności porządkowe.

 Podwieczorek

14.15 -17.00

 Kontynuacja działalności edukacyjnej,
• zabawy ruchowe,
• zabawy i gry dydaktyczne,
• ćwiczenia gramatyczne, słownikowe,
• praca wyrównawcza, indywidualna,
• zabawy dowolne według zainteresowań,
• zajęcia w małych zespołach,
• omówienie z dziećmi wydarzeń dnia.

Pożegnanie dnia w przedszkolu

 
 
ZAJĘCIA DODATKOWE
 
RODZAJ ZAJĘCIA    DZIEŃ GRUPA GODZINA
RYTMIKA wtorek I

9.15- 9.30

  wtorek II

9.30- 9.45

 

wtorek

III 9.45- 10.15
 

wtorek

IV 10.15- 10.45
 

piątek

V 10.15- 10.45
 

piątek

VI 9.45- 10.15

JĘZYK ANGIELSKI

wtorek

II

10.50- 11.15

 

wtorek

czwartek

III

11.15- 11.45

10.30- 11.00

 

wtorek

czwartek

IV

12.15- 12.45

11.00- 11.30

 

wtorek

czwartek

V

13.15- 13.45

11.30- 12.00

 

wtorek

czwartek

VI

12.45-13.15

12.15- 12.45

RELIGIA KATOLICKA

poniedziałek III 10.00- 10.30
  środa IV

10.00- 10.30

 

środa

V 10.30- 11.00
 

środa

VI 11.00- 11.30
RELIGIA PRAWOSŁAWNA

piątek

III,IV, V, VI 12.15- 12.45

 

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

NAZWA KOŁA DZIEŃ GODZINA PROWADZĄCE
PLASTYCZNE "PLASTUSIE" co drugi WTOREK 12.15

MARZANNA WERNER,

BEATA  CUKROWSKA

ORIGAMI "OKRĄGLINKI" co drugi PIĄTEK 12.15

MAGDALENA SIEPRAWSKA

SYLWIA ARTYCH

EKOLOGICZNE "EKOLUDKI" CAŁY ROK

MAGDALENA OSTROWSKA

HANNA ŁUPIŃSKA,

JOANNA KOSIŃSKA

RECYTATORSKIE "RYMOWANKI" co drugi PONIEDZIAŁEK 12. 15

KATARZYNA PIELACHA,

MAGDALENA SIEPRAWSKA

TANECZNE "MARIONETKI"  co druga ŚRODA 12.15

JADWIGA KIERCEL,

MAŁGORZATA KOZŁOWSKA

SPORTOWE "MALI OLIMPIJCZYCY" co druga ŚRODA 10. 45

HANNA ŁUPIŃSKA

MAGDALENA OSTROWSKA

 

 

KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI

    Nauczyciele zapraszają Rodziców na rozmowy o ich dziecku:

       I grupa- wtorek- godz. 15.00- 15.30

     II grupa- wtorek- godz. 15.00- 15.30

   III grupa- czwartek- godz. 15.00- 15.30

    IV grupa- czwartek- godz. 15.00- 15.30

     V grupa- środa- godz.. 15.00- 15.30

    VI grupa- wtorek- godz. 15.00- 15.30

 

U NAS DZIECKO MA PRAWO DO:

 • akceptacji takim jakie jest;
 • indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju;
 • aktywnej dyskusji z dziećmi i z dorosłymi;
 • aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy;
 • zabawy;
 • posiadania osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których może się zwrócić;
 •  spolegliwych umów i kontaktów z dorosłymi;
 • badania i eksperymentowania;
 • doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczanego względami bezpieczeństwa);
 • różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia;

 

U NAS RODZICE MAJĄ PRAWO DO:

 • zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola;
 • uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka;
 • uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
 • wyrażania i przekazywania nauczycielom oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola;
 • wyrażania opinii na temat pracy przedszkola;

 

W NASZYM PRZEDSZKOLU RODZICÓW OBOWIĄZUJE:


Wesołe rymowanki o naszym przedszkolu

Nasze przedszkole to wielka rodzina .
Kuchnia najwcześniej pracę zaczyna.
Smażą gotują przepyszne dania,
potem serwują obiady, śniadania.
Chętnie zjadają je przedszkolaki,
bo to jadłospis nie byle jaki.

Pani intendentka produkty wydaje,
co trzeba waży, co trzeba kraje.
Zamawia towary by zawsze starczało,
bez niej przedszkole źle by się miało.

Pani księgowa liczy wypłaty
i odpisuje pożyczki, raty.
Chciałaby większe naliczyć pensje,
lecz budżet skromny, nie da się więcej.

Pani Małgosia - pomocnik biurowy
wciąż wypisuje jakiś tekst nowy.
Przy komputerze dużo pracuje,
prośby, życzenia nam przepisuje.
Biegnie z pomocą kiedy potrzeba
i czasem do snu dzieciom pośpiewa.

Pani dyrektor w swym gabinecie,
serfuje z rana po Internecie.
Czyta e-maile, otwiera pocztę
potem przy kawie chwilę odpocznie.
Z uśmiechem wszystkich wita od rana,
przez przedszkolaków bardzo kochana.
Obchodzi sale, wszędzie zagląda
i gospodarskim okiem spogląda.
Wszystkich uważnie też wysłuchuje,
dobrze placówka jej funkcjonuje.

Panie pomoce śniadanie podały,
kubki, talerze już pozmywały.
Służą pomocą kiedy w łazience,
trzeba pokazać jak umyć ręce.
Każdy "maluszek" patrzy uważnie,
aby z łazienki nie zrobić łaźni.
Kiedy w "starszakach" jest wycinanie,
przeróżnych farbek też używanie,
to panie woźne stają na straży -
aby się przykry wypadek nie zdarzył.

Nauczycielki zajęcia prowadzą,
przy nich się dzieci wszystkie gromadzą.
Poznają tańce, piosenki, wierszyki,
wkładają stroje do gimnastyki.
Idą za panią w marszu, po kole
skaczą, biegają, aż drży przedszkole.

                                                                     AUTOR:
                                                                     WIESŁAWA   FILIMONIUK