Kolejny sukces!

Nasze przedszkole wygrało udział w programie pilotażowym "Łąki kwietne na terenie białostockich placówek oświatowych". Konkurencja była duża, gdyż przystąpiło do niej 42 placówki. My z pozostałą zwycięską 9 przedszkoli będziemy uczestniczyć w w/w programie, organizowanym przez Urząd Miejski w Białymstoku. Brawo my

 Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1