Szanowni Rodzice

W dniach  29 marca 2021r. – 9 kwietnia 2021r. przedszkole zapewnia opiekę w jednej grupie (łączonej) wyłącznie  dla dzieci Rodziców wykonujących zawód medyczny i służb porządkowych (wojsko, policja, straż pożarna, straż miejska, straż graniczna).

W poniedziałek, tj. 29 marca 2021 r.  Rodzice przyprowadzający dzieci wypełniają wniosek dostępny
w przedszkolu w wejściu.

Nauczyciele, którzy będą pracować zdalnie, będą przesyłać pozostałym dzieciom codziennie zadania
do wykonania na stronie internetowej przedszkola lub łączyć się bezpośrednio.